jak vyřešit barevnou odchylku v práškovém lakování

jak vyřešit barevnou odchylku v práškovém lakování


Důvody a řešení:
Barevná odchylka:
(1) způsobené nerovnoměrným rozložením práškové barvy. Řešením je zlepšit kvalitu prášku, aby bylo zajištěno, že prášek L, a, b nebo méně a negativní jednota.
(2) způsobené různými teplotami vytvrzování. Řešením je kontrola nastavené teploty a rychlosti dopravníku, aby byla zachována konzistence a teplota vytvrzování a časová stabilita obrobku.
(3) vést k nerovnoměrné tloušťce povlaku. Řešením je upravit parametry procesu a zajistit, aby zařízení pro práškové lakování fungovalo dobře, aby byla zajištěna stejnoměrná tloušťka povlaku