proč se prášky nemohou lepit na obrobky?

proč se prášky nemohou lepit na obrobky?

Obvykle dostáváme otázky klientů o těchto problémech.

1. Výstupní napětí je příliš nízké: Upravte výstupní napětí


2. tlak vzduchu je příliš velký: Upravte tlak vzduchu


3 ks rez není úplný: Důkladně čištění povrchu


4. kus uzemněný špatně: Zkontrolujte obrobek