Typ vytvrzovací pece?

Typ vytvrzovací pece?

Procesní tok práškového lakování.

Příprava dílu nebo předúprava odstraní olej, prach, rez z povrchu obrobku a vytvoří vrstvu odolnou proti korozi, zvýšení adhezní síly „fosfátový povlak“

Chemická předúprava zahrnuje použití fosforečnanů nebo chromanů při ponoření nebo nanášení stříkáním. Proces předúpravy čistí a zlepšuje lepení prášku na kov.

Aplikace prášku

Nejběžnějším způsobem nanášení práškové barvy na kovové předměty je stříkání prášku pomocí elektrostatické pistole nebo koronové pistole. Dodává prášku kladný elektrický náboj, který je poté stříkán směrem k uzemněnému předmětu mechanickým nebo stlačeným vzduchem a poté zrychlen směrem k pracovní ploše silným elektrostatickým nábojem.

Práškové vytvrzování

Když je termosetový prášek vystaven zvýšené teplotě, začne se tavit, vytékat a poté chemicky reagovat za vzniku polymeru s vyšší molekulovou hmotností ve struktuře podobné síti. Tento proces vytvrzování, zvaný zesíťování, vyžaduje určitou teplotu po určitou dobu, aby bylo dosaženo úplného vytvrzení a stanovení vlastností celého filmu, pro které byl materiál navržen. Normálně prášky vytvrzují při 180-200 po dobu 15 minut. Aplikace energie na produkt, který má být vytvrzen, lze dosáhnout konvekčními pecemi, infračervenými pecemi, plynovými pecemi, elektrickou troubou.