Co je třeba vzít v úvahu při nákupu elektrostatického práškového lakovacího zařízení?

Co je třeba vzít v úvahu při nákupu elektrostatického práškového lakovacího zařízení?

1. Výkon zařízení

Z hlediska elektrostatického stříkacího zařízení jde hlavně o rychlost extrakce, schopnost prášku, zpracovatelskou kapacitu složitých dílů. Tento indikátor je obtížné pochopit počáteční kontakt s přáteli. Musíme být opatrní, abychom porozuměli, pečlivě porovnejte (test postřiku COLO se může vztahovat na příslušný obrobek: několik typických elektrostatických nástřiků obrobků tvrdým nástřikem).

Výkon různých výrobců podobných produktů bude mít vždy velkou mezeru (náš COLO-800D je vysoce výkonný postřikovací stroj se statickým proudem). Stříkací pistole se nemůže spoléhat na to, jak požádat o pochopení příslušné parametry, jako je elektrostatické napětí, nabíjecí proud atd. Uživatel není schopen ověřit tyto parametry, což má také tendenci být nepravdivé, a proto musí být posouzeno podle zjevných diskriminačních testů speciálních úloh.

2. Stabilita kvality zařízení

Pracovní prostředí zařízení pro průmyslové zpracování je horší než domácí spotřebiče a někdy špatné prostředí. A často pracují dlouhodobě nepřetržitě, takže stabilita zařízení je velmi důležitá.

3. Technický servis a poprodejní servis.
Mnoho zákazníků musí mít rozsáhlé zkušenosti s výrobou pod vedením technických odborníků, aby bylo možné úspěšně zvládnout elektrostatické stříkání práškem (technologie elektrostatického stříkání), a obecný prodej zařízení tento požadavek nemůže splnit, pouze pravděpodobně zákazníky naučí používat .