Proces elektrostatického stříkání

Proces elektrostatického stříkání

Proces elektrostatického stříkání

(1) Před lakováním zkontrolujte a vyčistěte každé přívodní potrubí prášku a stříkací pistoli. (Při čištění stříkací pistole se ujistěte, že je potrubí v dobrém kontaktu s tryskou a potrubí přívodu prášku je mimo trysku). A vyčistěte stříkací kabinu prášku a nádrž na prášek.

(2) Zavřete hlavní vypínač, zapněte elektrostatický výkon a zapněte prášek a ventilátor. Zapněte stlačený vzduch. (Zemnicí vodič je normální).

(3) Zapněte spínač elektrostatického generátoru a zkontrolujte, zda součásti fungují správně. Upravte napětí na specifikovanou procesní hodnotu a poté se pistole otevře pro práškování a stříkání. Během lakování upravte stříkací pistoli a výdej prášku podle obrobku.
(Vzdálenost mezi hlavou stříkací pistole a obrobkem je menší než 150 mm), aby byla zajištěna kvalita nátěrového filmu.

Bezpečný provoz.
(4) Obsluha musí držet zbraň v holé ruce (pokud je to nutné, musí se rukavice naříznout do dlaně). Tím je zajištěn přímý kontakt s pokožkou a kovem.

(5) Po operaci zkontrolujte zařízení, vypněte přívod elektřiny a vzduchu, zavěste stříkací pistoli a vyčistěte stříkací místnost s práškem.