Typy systému regenerace prášku

Typy systému regenerace prášku

Shrnutí

Dva typy systémů obnovy

Aby bylo možné zachytit přeplnění pro opakované použití nebo
zneškodnění, musí být nejprve získána zpět.

Kazetový prášek Booth Systems


Modul kazetového filtru je připojen
k boku nebo dnu kabiny.
Kazeta kazety filtruje prášek z
vzduch.


Cyklonový kabinový systém Systém Cyklonová odstředivá síla generovaná
cyklonový pohyb vzduchu s gravitací
oddělit práškové částice od
proud vzduchu.

Systém pro nanášení práškové barvy
Systémy kazet používají FILTRY k filtrování vzduchu nasyceného práškem a zachycení 99,9% prášku


Cyclone Booth Systems
Cyklony jsou „separátory“, nikoli filtry. Oddělují práškové částice od proudu vzduchu pomocí odstředivých sil. Účinnost cyklonů se tradičně pohybuje od 90% do 95%